בי''ס יסוד המעלה ראשון לציון

בי''ס יסוד המעלה ראשון לציון

שנת הצלחה

ניהול

גלישה נבונה באינטרנט

רדיו ביסוד המעלה

התלמידים כותבים, מקליטים ועורכים את שידורי הרדיו.

תוצרי תלמידים

ברכה לאילן

כיתות א' מברכות את האילנות לקראת ט"ו בשבט

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA